top of page

TIETOSUOJA

REKISTERISELOSTE

Rekisterinpitäjällä on tietosuoja-asetusten mukaan velvollisuus informoida selkeällä tavalla rekisteröityjä. Tämä seloste täyttää informaatiovelvoitteen.

1. REKISTERINPITÄJÄ

tmi Kepein Tassuin

Seuralantie 11

60220 Seinäjoki

YHTEYSTIEDOT REKISTERIÄ KOSKEVISSA ASIOISSA

tmi Kepein Tassuin / Riina Vuorus

Seuralantie 11

60220 Seinäjoki

040 1492769

kepeintassuin @ gmail.com

TIETOSUOJAVASTAAVAN YHTEYSTIEDOT

tmi Kepein Tassuin / Riina Vuorus

Seuralantie 11

60220 Seinäjoki

040 1492769

kepeintassuin @ gmail.com

2. REKISTERÖIDYT

Rekisterissä ovat verkkokaupan asiakkaat ja verkkosivujen ja/tai -kaupan kautta yhteyttä ottaneet henkilöt.

3. HENKILÖTIETOJEN KÄYTTÖTARKOITUS

Rekisterin pitämisen perusteet:

henkilötietoja käytetään asiakassuhteen ylläpitoon ja asiakkaan kanssa viestimiseen 

henkilötietoja käsitellään suostumuksen perusteella

Henkilötietoja käsitellään ennalta määriteltyihin tarkoituksiin, jotka ovat:

asiakassuhteen hoitaminen ja edistäminen

palveluista, eduista ja tapahtumista kertominen

yhteydenpito asiakkaaseen

4. REKISTERIIN TALLENNETTAVAT HENKILÖTIEDOT

Asiakasrekisteri sisältää seuraavat tiedot asiakkaasta:

Yhteystiedot

nimi

osoite

sähköposti

puhelinnumero

Asiakastiedot

ostetut tuotteet

5. REKISTERÖIDYN OIKEUDET

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeuden, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen kepeintassuin @ gmail.com

TARKASTUSOIKEUS

Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot.

OIKEUS TIETOJEN OIKAISEMISEEN

Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

VASTUSTAMISOIKEUS

Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.

SUORAMARKKINOINTIKIELTO

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen luovuttaminen suoramarkkinointiin.

POISTO-OIKEUS

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa.

On huomioitavaa, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto. Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

SUOSTUMUKSEN PERUUTTAMINEN

Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esimerkiksi asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.

REKISTERÖITY VOI VALITTAA PÄÄTÖKSESTÄ TIETOSUOJAVALTUUTETULLE

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaiten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

VALITUSOIKEUS

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

6. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Asiakastiedot saadaan säännönmukaisesti:

asiakkaalta itseltään asiakassuhteen syntyessä

asiakkaalta itseltään verkkolomakkeen kautta

asiakkaalta itseltään paperilomakkeen kautta

7. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOJEN LUOVUTUKSET

Tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta markkinointitarkoituksiin tmi Kepein Tassuin ulkopuolelle.

Olemme varmistaneet, että kaikki palveluntarjoajamme noudattavat tietosuojalainsäädäntöä. Käytämme säännönmukaisesti seuraavia palveluntarjoajia:

uutiskirjeohjelma

8. KÄSITTELYN KESTO

Yhteystietoja säilytetään ja käsitellään pääsääntöisesti niin kauan, kuin asiakkuus on voimassa.

Markkinointilistaltamme rekisteröity pääsee poistumaan itse lähetetyn materiaalin kautta.

9. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELIJÄT

Rekisterinpitäjä käsittelee henkilötietoja. Voimme ulkoiltaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.

10. TIETOJEN SIIRTO EU:N ULKOPUOLELLE

kato mistä se uutiskirjeohlema on

11. AUTOMAATTINEN PÄÄTÖKSENTEKO JA PROFILOINTI

Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon ja profilointiin.

bottom of page